Pedagogicko-psychologická poradna - pracoviště: PPP Hradec Králové | PPP Jičín  |  PPP Náchod  | PPP Rychnov nad Kněžnou   | PPP Trutnov
Speciálně pedagogické centrum - pracoviště: SPC Jičín  | SPC Rychnov nad Kněžnou 

 

Proč bych měl jako pedagog oslovit OMP?

 • Jsem začínající ŠMP (chci získat konkrétní představu, co vše je mojí povinností ve škole 
  v rámci zajištění fungující primární prevence, ujasnit si rozsah odpovědnosti).
 • Potřebuji radu - jak vytvořit, upravit, či vyhodnotit Preventivní program školy či Školní preventivní strategii,
  zorientovat se v Systému evidence preventivních aktivit (SEPA), atd.
 • Mám problém ve třídě/škole (výskyt rizikových projevů chování).
 • Chtěl bych se poradit, jak vést třídnickou hodinu, preventivní besedu či program, adaptační pobyt (aj.), 
  zjistit klima ve třídě či se dozvědět, jak tyto akce personálně zajistit.
 • Potřebuji radu, jaké informace v případě výskytu a řešení rizikového chování ve škole 
  předávat zákonným zástupcům (např. komunikace při řešení šikany, odkazování na pomáhající služby apod.).
 • Potřebuji odbornou literaturu a jiné metodické materiály (letáky, DVD, časopisy a jiné)
  týkající se prevence rizikového chování/práce se třídou.
 • Já nebo mí kolegové máme zájem o vzdělávání v tématech prevence rizikového chování. 
 • Chci zjistit možnosti vedení preventivního programu pro mou třídu metodikem prevence při PPP.