Pedagogicko-psychologická poradna - pracoviště: PPP Hradec Králové | PPP Jičín  |  PPP Náchod  | PPP Rychnov nad Kněžnou   | PPP Trutnov
Speciálně pedagogické centrum - pracoviště: SPC Jičín  | SPC Rychnov nad Kněžnou 

 

Proč bych měl jako rodič oslovit OMP?

  • Mám podezření, že mému dítěti je ve třídním kolektivu (škole) ubližováno
    (neadekvátní vyčleňování, ignorace, slovní či fyzické ubližování).
  • Mám podezření, že mé dítě je ve školním prostředí ohroženo jiným typem rizikových projevů chování 
    (zneužívání návykových látek, poruchy příjmu potravy, extrémní sporty atd.).
  • Chtěl bych se dozvědět více informací ohledně rizikových projevů chování a jejich vhodné prevence.