Pedagogicko-psychologická poradna - pracoviště: PPP Hradec Králové | PPP Jičín  |  PPP Náchod  | PPP Rychnov nad Kněžnou   | PPP Trutnov
Speciálně pedagogické centrum - pracoviště: SPC Jičín  | SPC Rychnov nad Kněžnou 
 
 
 
Vzdělávání pro pedagogický sbor školy
v oblasti primární prevence rizikového chování

 

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje
nabízí možnost vzdělávání pro pedagogický sbor školy v oblasti primární prevence rizikového chování.
Program v rozsahu 12 hodin je akreditován MŠMT ČR.
Nabízena je možnost proškolení celého pedagogického sboru přímo v prostorách školy.
 
Podrobnosti o programu naleznete - zde
 
 
***